рекламна агенция
 

Управление на рекламна кампания


Управлението на рекламна кампания е подчинено на рекламното планиране.

Качественото управление на рекламна кампания има за цел да постигне заложените цели в рекламния план: висока ефективност на разходите, оптимизация на сроковете за провеждане на кампанията, контролира изпълнението на поетите ангажименти от страна на медиите към агенцията и от страна на агенцията към Клиента. Управлението на рекламна кампания се делегира на “Мениджър проекти”, който носи персонална отговорност за качественото управление на рекламната кампания.

Управлението на рекламна кампания е съобразено със заложения медиа микс, конвергенцията на рекламното послание в различните медийни среди и спецификите на различните канали на разпространение на рекламните материали.

С рекламна агенция “Big Picture Advertising” управлението на Вашата рекламна кампания е в сигурни ръце.
 

“Няма особено значение откъде ще тръгнеш, важно е да знаеш накъде отиваш.”
Хенри Форд
Клиенти:
Планиране

  Продукция и изработка

  Управление

  Анализ

  Свържете се с нас:

телефон: +359 2 955 34 65
мобилен: +359 885 690 737


     
 
© Рекламна агенция BPA 2016