рекламна агенция
 

Анализ на рекламна кампания


Анализът на една рекламна кампания е финалният елемент от нейното провеждане. За да бъде качествен анализът на една рекламна кампания, трябва преди всичко правилно да се дефинират функцията на рекламата и нейните цели.
Рекламата не продава директно. Тя има за цел да вкара колкото се може повече хора в “магазина”, образно казано. Оттам нататък, продажбите зависят от търговеца, цената и качествата на продукта и множество фактори извън контрола на рекламната агенция и в рамките на периметъра на контрол от страна на Клиента.

Съвместната и продължителна работа с професионална Рекламна агенция подобрява продажбите поради взаимовръзката на влияние пазар-агенция-клиент-продукт, която се създава и с времето оказва влияние, предизвиквайки положителни промени във всеки елемент от тази взаимовръзка.

С рекламна агенция “Big Picture Advertising” анализът на Вашата рекламна кампания е в компетентни и сигурни ръце.
 

“Тайната на успеха се заключава в умението да разбираш гледната точка на другите.”
Хенри Форд
Клиенти:
Планиране

  Продукция и изработка

  Управление

  Анализ

  Свържете се с нас:

телефон: +359 2 955 34 65
мобилен: +359 885 690 737


     
 
© Рекламна агенция BPA 2016