рекламна агенция
SEO оптимизация   SEO оптимизация   SEO оптимизация

SEO оптимизация


SEO оптимизация (Search Engine Optimization) се нарича процесът на оптимизация и адаптация на един уеб сайт към изискванията на търсачките за показването му в предни позиции при търсене по определени ключови думи и фрази. С други думи, за да излиза Вашият сайт на първа страница на Google по желаното от Вас търсене, Вашият сайт има нужда от SEO оптимизация.

Искате ли Вашият сайт да излиза на първа страница в Google?

Ползи от SEO оптимизация:


• Генерира дългосрочен безплатен трафик към сайта
• Увеличава значително броя на таргетираните посетители
• Увеличава популярността на сайта
• Увеличава продажбите

Кои сайтове са подходящи за SEO оптимизация?


SEO оптимизацията е един от многото възможни подходи за маркетиране на уеб сайт. Този процес се прилага успешно единствено при сайтове, които предлагат продукти или услуги, за които има постоянно естествено търсене в търсачките.
SEO оптимизацията не замества другите подходи за маркетиране и популяризиране на уеб сайт и е част от цялостната стратегия за интернет маркетинг развитие на сайта.

Фактът, че се намирате на тази страница означава, че сме си свършили добре работата и сме постигнали качествена SEO оптимизация.

Необходима ли е SEO оптимизация на Вашият сайт?

SEO оптимизация:


Какво е Google и как работи?
Google е водеща световна търсачка, чиято цел е да предоставя максимално качествени резултати (връзки към сайтове) при определено търсене. По последни данни, Google регистрира 2,5 милиона търсения на ден в България. За да продавате успешно на хората, които търсят продукти или услуги, които Вие предлагате, трябва преди всичко да бъдете видим в резултатите от търсене и да бъдете намерен. Вашият сайт трябва да излиза на първа страница на Google при търсене на Вашите продукти и услуги.

Сайтовете, които излизат на първа страница на Google при определено търсене, си разпределят 90% от посетителите. Всички резултати от втора страница до края са на практика невидими. За това целта на SEO оптимизацията е Вашият сайт да излиза на първа страница на Google при търсения, свързани с Вашите продукти или услуги.

Google оценява сайтовете и определя тяхното класиране при определено търсене по два параметъра- релевантност и значимост на Вашият сайт.

Релевантността е оценка на съдържанието на вашият сайт и неговото отношение към търсенето. Колкото по-тясна е връзката между заявеното от потребителя търсене и съдържанието на вашият сайт, толкова по-голяма е вероятността Google да класира Вашият сайт на своята първа страница от резултати.

Релевантността на Вашият сайт към търсенето се оценява от Google на базата на математически модел, който дефинира съотношението на следните параметри на съдържанието: keyword frequency, keyword prominence, keyword density, keyword weight, internal cross linking.

Значимостта на Вашият сайт е оценка на връзките, които водят от други сайтове със сходна тематика към него. Колкото повече и по-качествени връзки има от други сходни сайтове към Вашият сайт, толкова по-значим е той за Google.

Значимостта на Вашият сайт към търсенето се оценява на базата на друг математически модел, който формира оценка по десетобалната система, наричана Google Page Rank.

SEO оптимизация

SEO оптимизация
Анализът на Вашият сайт се осъществява от програма на Google, наричана Google Robot, Google Bot или Google Spyder. Тази програма извършва оценка на сайта и го класира в резултатите на определена позиция при дадено ключово търсене.

SEO оптимизация на уеб сайт


Преди всичко, успешната SEO оптимизация е дългосрочен процес и изисква наличието на компетентен екип от специалисти. Процесът на SEO оптимизация включва две основни направления:
• On page – seo оптимизация на съдържанието на сайта за постигане на релевантност
• Off page - seo оптимизация на връзките от други сайтове, за постигане на значимост

Правилният подход към SEO оптимизация на един сайт задължително започва с анализ на бизнес модела, продуктите и услугите, които сайтът предлага и тяхното отношение към търсенето, с оглед прецизното дефиниране на ключовите думи и фрази, по които сайтът ще бъде позициониран в резултатите от Google. Анализират се също така бизнес моделът, продуктите и услугите на конкурентни сайтове с качествени Google позиции.

SEO оптимизация: On page


• Структуриране и създаване на съдържанието

Основната цел в процесът на структуриране и създаване на съдържанието е да се отговори максимално на очакванията на Google и постигане на висока оценка за релевантност към даденото ключово търсене. Постига се висок коефициент на keyword frequency, prominence, density и weight.

За определяне на качеството на on page SEO оптимизация се използват редица програми и инструменти за анализ, включително и такива, които симулират поведението на Google Robot.

SEO оптимизация: Off page


• Изграждане на качествени връзки от външни сайтове

Основната цел в процесът на изграждане на релевантни връзки от значими сайтове (сайтове с висок коефициент на Google PR) е повишаване на значимостта на сайта. Процесът включва събмит на сайта в директории, обмяна на линкове, създаване и публикуване на PR сайтове, изграждане на връзки от социалните мрежи, разпространение на видео съдържание с връзка към сайта и много други техники.

SEO оптимизация

SEO оптимизация на сайт според бизнес модела


• seo оптимизация на фирмен сайт
• seo оптимизация на корпоративен сайт
• seo оптимизация на сайт за политически партии
• seo оптимизация на сайт за банки и банкови услуги
• seo оптимизация на сайт за недвижими имоти
• seo оптимизация на сайт за хотели
• seo оптимизация на сайт за туроператори
• seo оптимизация на сайт на електронен магазин
• seo оптимизация на сайт за интернет портал
• seo оптимизация на сайт за държавни институции
• seo оптимизация на сайт за фармацевтични фирми
• seo оптимизация на сайт за строителни фирми
• seo оптимизация на сайт за интернет компании
• seo оптимизация на сайт за стоки и облекла
• seo оптимизация на образователен уеб сайт
• seo оптимизация а на сайт за мебели и обзавеждане
• seo оптимизация на сайт за козметични продукти
• seo оптимизация на сайт за заведения и ресторанти
• seo оптимизация на сайт за застрахователни компании
• seo оптимизация на сайт за транспортни фирми
• seo оптимизация на сайт за търговски помещения: молове, магазини и др.
• seo оптимизация на сайт за продажба на автомобили
• seo оптимизация на сайт за фондации и сдружения

Докато основната цел на SEO оптимизацията е сайтът да бъде видим в търсачките и да генерира дългосрочен таргетиран трафик от посетители, основната цел на съдържанието на сайта е да конвертира посетителите в клиенти. Баланирането в изграждане на съдържание, което едновременно да отговаря на математическите алгоритми на оценка на Google за високи позиции в резултатите и същевременно на очакванията на посетителите, за да предприемат действие, е най-голямото предизвикателство в процеса на професионалната SEO оптимизация.

С рекламна агенция “Big Picture Advertising” SEO оптимизацията на Вашият уеб сайт е в сигурни ръце.


 
 
  Безплатна консултация
  Индивидуална стратегия
  Висока ефективност
  Конкурентни цени
 
 
  За контакт:
тел.:    02 9 55 34 65
 
 
  E-mail:
 
 
  Бъдете в крак с най-новите тенденции от света на рекламата!
 
     
line
За нас | Решения | Услуги | Портфолио | Клиенти | Блог | Контакти